کنترل قیمت ارز در بازار به چه قیمت و تا چه زمان ؟

۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷

این روزها با افت قیمت دلار تا مرز ۱۱ هزار تومان ، کمی از التهاب بازار کم شده است ولی گام بعدی دولت در مقابل مشکلات اقتصادی حاصل ار تحریمهای نفتی چه خواهد بود .؟ آیا عدم دست رسی به خدمات کشتیرانی ، بیمه های بین المللی و قطع شدن کانال های انتقال ارز در کوتاه مدت تاثیر منفی خود را بر وضع کنونی بازار تشدید نخواهد کرد. چه در بخش واردات بلکه صادرات غیر نفتی ایران نیز دچار رکود و بی تحرکی گردیده و با قطع یا رکود صادرات حد اقل های دریافت ارز کشور نیز قطع میگردد . تدبیر دولت در حبس بخش بزرگی از کالای وارد کنندگان در گمرک های کشور از ابتدای سال جاری  و پس انداز نمودن از جیب وارد کنندگان شاید برای این باشد که در دوران تحریم ، با باز کردن اندک دربهای گمرک ، از این اندوخته کالا جهت ثبات بازار داخلی استفاده و خود را پیروز مجادله اقتصادی معرفی کند . این روش شاید هوشمندانه باشد ولی در این مدت فشار وارده بر بنگاه های اقتصادی و بازرگانان و به طبع اقشار پایین تر جامعه را چگونه جبران خواهند نمود .

دلار ۲۰ هزار تومانی . نبود ؟

در آستانه رکورد ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا قرار گرفته ایم .

یک جایی خوندم که میگفت

” آزاد اندیشی بزرگه  ولی درست اندیشی بزرگ تره ”

چه مقدار دیگر باید هزینه کنیم تا آزاد اندیشان مملکت ما درک کنند که وضعیت موجود نتیجه اندیشه نادرستی بوده .

گفتگو بین روحانی و ترامپ چه تغییری در روند سیاسی و اقتصادی ایران خواهد داشت ؟

به نظرشما  گفتگو بین روحانی و ترامپ چه تغییری در روند سیاسی و اقتصادی ایران خواهد داشت ؟

ما را از نرات خود بهر مند کنید