تغییر رییس بانک مرکزی باعث تغییر اوضاع خواهد شد ؟

نظر شما در خصوص تغییرات احتمالی پس از جایگزینی رییس جدید بانک مرکزی چیست ؟

هر دلار آمریکا در آستانه ده هزار تومان

این روزها شاهد افزایش ارزش دلار که نه سقوط ارزش ریال هستیم. و تنش موجود در بازار خرید را برای مصرف کنندگان بسیار سخت نموده است . هر فروشنده با فروش کالای موجود خود اقدام به خود زنی نموده است و هر روز تاخیر در خرید برای مصرف کننده مساوی با توان خرید کمتر و دور ماندن از اهداف خواهد بود

بازدید از نمایشگاه صنایع غذائی و بسته بندی تهران – ۹ تا ۱۱ تیر ماه ۹۷

با وجود تمامی نابسامانی های موجود در بازار و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و عدم اعتماد صنعتگران و تجار ایرانی به بازگشت ثبات و رونق بازار ، حضور گسترده شرکتهای بزرگ و کوچک در این نمایشگاه نه از روی اشتیاق بلکه از روی یک عادت تجاری بود . در گفتگو با اکثر مدیران شرکت کننده ، تثبیت نرخ ارز و امکان تهیه مواد اولیه مهم ترین خواسته و شرط ادامه تولید عنوان میشد .