پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی در همه عرصه ها و بخصوص متالورژی و مواد ، نیاز به دردسترس بودن و مطالعه منابع علمی و کاربردی را به واقعیت انکار ناپذیر تبدیل کرده است .

به همین انگیزه استیل ماندگار تلاش میکند با ارائه مقالات ترجمه شده از منابع  علمی و صنعتی مرتبط با علم مواد و استنلس استیل ، خدمتی برای مخاطبین خود انجام دهد .

یاد آور میشویم که این مقدار در حد بضاعت این سایت بوده و نه آنچه در خور دانشمندان و مهندسین و مخاطبین محترم  است .