روش محاسبه  وزن میلگرد  استنلس استیل

جرم حجمی آلیاژ های فلزی با توجه به ترکیب عناصر آن متغییر بوده ولی در گروه استنلس استیل  معمولاً از ۷٫۸۵ الی ۷٫۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد .

۱ – وزن هر متر از میلگرد استنلس استیل را میتوان با روش زیر محاسبه کرد